Smluvní podmínky seminářů a webinářů

Přihlášky

Přihlášky přijímáme pouze online na webových stránkách seminare.hanami.cz do stanoveného termínu uzávěrky přihlášek (nejpozději 3 pracovní dny před termínem konání). Po uplynutí této doby je možná individuální domluva (telefonicky nebo e-mailem).

Přihlášky přijímáme jen do naplnění stanovené kapacity. Po jejím naplnění budou zájemci zařazeni mezi „náhradníky“ v pořadí, v jakém byli přihlášeni. V případě velkého zájmu se pokusíme nabídnout pro danou akci další termín.

Platba

Platba seminářů-webinářů se provádí předem převodem na účet. Částka musí být připsána na účet nejpozději 2 pracovní dny před konáním semináře (den konání se nepočítá).

Účastnický poplatek za jednoho účastníka je uveden u každé pořádané akce.

Daňový doklad - fakturu s platebními údaji obdrží každý účastník na základě vyplnění přihlášky e-mailem.

Zrušení semináře

Pořádající agentura si vyhrazuje právo na změnu termínu akce, místa konání, eventuálně na zrušení semináře z organizačních, zdravotních nebo provozních důvodů. O změnách budou přihlášení zájemci včas informováni e-mailem nebo telefonicky na kontakty uvedené v přihlášce.

V případě přesunu akce na jiný termín zůstávají podané přihlášky v platnosti.

V případě zrušení akce z naší strany budou přihlášeným účastnické poplatky vráceny v plné výši.

Osvědčení

Každý absolvent akce obdrží písemné osvědčení „certifikát“ o absolvování.

Omluva ze semináře a storno poplatek

Účast na akci lze ze strany přihlášeného zrušit písemně nebo telefonicky nejpozději 5 pracovních dnů před konáním akce (den konání se nepočítá) s nárokem na vrácení poplatku v plné výši. Následně je třeba odeslat písemnou žádost o vrácení účastnického poplatku, pokud byl již uhrazen.

Za přihlášeného účastníka lze poslat náhradníka.

Při neomluvené účasti nebo zrušení přihlášky v kratší lhůtě, než 5 pracovních dnů před datem konání, bude účtován storno poplatek ve výši 30% ceny semináře.

Osobní údaje

Osobní údaje jsou zpracovány a uchovávány v souladu se zákonem č. č. 101/2000 Sb.